Koulun lukuvuosi 2016 - 2017

Säijän koulu sijaitsee Säijän kylässä noin 10 kilometrin päässä keskustasta Pirkkalantien varrella. Koulu kuuluu palvelualueeseen ”eteläinen II” ja oppilaat kouluun tulevat pääasiassa Säijän kylästä. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1-6, esiopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1914. Lukuvuonna 2016-2017 oppilaita on 53 ja henkilökuntaa 5.

Wilma toimii pääasiallisena tiedotuskanavanamme. Tiedotteet, viestit, lukujärjestykset ja koe- sekä poissaoloilmoitukset kulkevat sujuvasti sen kautta. Vaikka pääasiallinen viestimistapa on sähköinen Wilma, on paperisille viesteille edelleen sijansa.


 

Luokka Oppilasmäärä Opettaja
esi-1.lk 15 Marika Viita
2.-3.lk 18 Olli Vesisenaho
4.-6.lk 20 Kirsi Kortesmaa
yht. 53  

        
 

Ruotsi Suvi Holopainen
   
Erityisopettaja Helena Vesaranta

Toimipaikan vastaava
Olli Vesisenaho
puh. 050 383 9677

Hallinnollinen vastaava
Kristiina Marttila
puh. 040 133 7719

Vanha puoli puh. 040 133 7218
(luokat esi-1 ja apip-toiminta)

Uusi puoli puh. 040 133 7219
(luokat 3-4 ja 2,5-6)
 

Terveydenhoitaja
Jenni Ruola
040 133 7532

Koulupsykologi
Leila Verkkala
040 133 7261

Koulukuraattori
Tuija Ylä-Himanka
050 383 0600


Säijän koulu

Säijän yhdystie 212
37530 Lempäälä