Koulun lukuvuosi 2017 - 2018

Säijän koulu sijaitsee Säijän kylässä noin 10 kilometrin päässä keskustasta Pirkkalantien varrella. Koulu kuuluu palvelualueeseen ”eteläinen II” ja oppilaat kouluun tulevat pääasiassa Säijän kylästä. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1-6, esiopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1914. Lukuvuonna 2017-2018 oppilaita on 56 ja henkilökuntaa 5.

Wilma toimii pääasiallisena tiedotuskanavanamme. Tiedotteet, viestit, lukujärjestykset ja koe- sekä poissaoloilmoitukset kulkevat sujuvasti sen kautta. Vaikka pääasiallinen viestimistapa on sähköinen Wilma, on paperisille viesteille edelleen sijansa.


 

Luokka Oppilasmäärä Opettaja
esi-2.lk 22 Henriikka Palva-aho
3.-4.lk 17 Marjo Sampokoski
5.-6.lk 17 Kirsi Kortesmaa
yht. 56  

        
 

Ruotsi Suvi Holopainen
   
Erityisopettaja Helena Vesaranta

Toimipaikkavastaava
Kirsi Kortesmaa
puh. 050 383 9677

Hallinnollinen vastaava
Kristiina Marttila
puh. 040 133 7719

Vanha puoli puh. 040 133 7218
(luokat esi-1 ja apip-toiminta)

Uusi puoli puh. 040 133 7219
(luokat 3-4 ja 2,5-6)
 

Terveydenhoitaja
Jenni Ruola
040 133 7532

Koulupsykologi
Leila Verkkala
040 133 7261

Koulukuraattori
Tuija Ylä-Himanka
050 383 0600


Säijän koulu

Säijän yhdystie 212
37530 Lempäälä