Kake ja Verso

Kasvatuskeskustelu (Kake)

Koululla on vuodesta 2006 ollut käytössä kasvatuskeskustelu eli Kake. Kasvatuskeskustelu on lähes täysin korvannut jälki-istunnot. Kakessa opettaja keskustelee rikkeen tehneen oppilaan kanssa. Keskustelusta tehdään kake-kansioon kirjaus ja tarpeen mukaan oppilas soittaa kake-puhelun vanhemmalle koulun matkapuhelimesta.

Katso tästä tarkempi esittely Kasvatuskeskustelusta.

Vertaissovittelu (Verso)

Versolla sovitellaan riitatilanteita, jotka eivät täytä koulukiusaamisen tunnusmerkkejä; kiusaamisellahan tarkoitetaan oppilaaseen toistuvasti kohdistettua häirintää. Sovitteluistunnon aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Riidan selvittely siirtyy aikuisille, jos a) riitaosapuolet kieltäytyvät sovittelusta tai b) sopimukseen ei kahden sovittelukerran jälkeen päästä.

Verson tärkeimmät pelisäännöt ovat

1. vaitiolovelvollisuus
2. puolueettomuus
3. vapaaehtoisuus
4. ratkaisuja, ei rangaistuksia
5. oppimisen mahdollisuus

Versoistunto tapahtuu klo 12 välitunnin aikana päivittäin. Yksi oppilasryhmä on sovittelu- tai seurantavuorossa kerran viikossa. Versosovittelijoina on oppilaita luokilta 3–9. Verso-ohjaajina toimii luokanopettajia, erityisopettajia ja aineenopettajia sekä koulukuraattori, yhteensä kymmenen.

Yhteyden ottaminen huoltajiin

- Huoltajaan EI oteta yhteyttä tavallisesta sovittelusta.
- Huoltajalle kerrotaan lapsen olleen sovittelussa, jos huoltaja kysyy asiasta.
- Huoltajaan otetaan yhteys silloin, kun joudutaan käyttämään aikuisia eli kiusaamisselvittelytyöparia.

Verso-järjestelmän peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kouluille antaa Suomen Sovittelufoorumi.