Koulun lukuvuosi 2017 - 2018

Lempoisten koulu sijaitsee kunnan keskustaajamassa. Koulu kuuluu palvelualueeseen ”eteläinen I” ja oppilaat tulevat pääasiassa keskustaajaman alueelta Harakkalasta Hauralaan, lisäksi Laasonportista, Maakalasta ja Miemolasta. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1-6, esiopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa, koko kunnan harjaantumisopetusta esi-9.-luokille sekä erityistä tukea koko palvelualueelle ”eteläinen I”. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1873. Lukuvuonna 2017-18 oppilaita on 563 ja päivittäin koululla työskentelevää henkilökuntaa 88.

Lempoisten koulu oli mukana vuosille 2015 - 2017 ajoittuvassa Erasmus-hankkeessa. Lisäksemme mukana oli kouluja kuudesta maasta. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää keinoja koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseen.

Koulullamme vieraili 47 vierasta - suurin osa heistä lapsia. Suomen vierailun teemana oli käydä liikunnan keinoin kiusaamista vastaan. Vieraat saivat pikakoulutuksen mm. Verso- ja Välkkäri-toimintaan, jotka Lempoisten koulussa ovat käytössä.

http://lempoinen.blogspot.fi/ 

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

 Lempoisten koulu

Koulutie 8
37500 Lempäälä

Rehtori Jaana Selkilä
puh. 050 383 3917

Apulaisrehtori Janne Viitala
puh. 050 383 9693

Kanslia, puh. 040 133 7386