Koulun lukuvuosi 2017 - 2018

Lempoisten koulu sijaitsee kunnan keskustaajamassa. Koulu kuuluu palvelualueeseen ”eteläinen I” ja oppilaat tulevat pääasiassa keskustaajaman alueelta Harakkalasta Hauralaan, lisäksi Laasonportista, Maakalasta ja Miemolasta. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1-6, esiopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa, koko kunnan harjaantumisopetusta esi-9.-luokille sekä erityistä tukea koko palvelualueelle ”eteläinen I”. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1873. Lukuvuonna 2017-18 oppilaita on 566 ja päivittäin koululla työskentelevää henkilökuntaa 88.

Lempoisten koulun tiloissa koulua käy kevätlukukaudella kolme luokkaa, 66 oppilasta Akaasta ja kolme luokkaa, 57 oppilasta Nurmen koululta. Olemmekin nyt lähes 700 oppilaan ja 100 aikuisen työyhteisö.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tiedoksi jo syyslukukauden 2018 päivämääriä. Laita kalenteriisi:

- Koulupäivien pituudet ensimmäisellä kouluviikolla to-pe klo 9-13. Lukujärjestyksen mukainen työskentely alkaa ma 13.8.

- Lauantaina 6.10. on koulupäivä klo 9-13. Avoimet ovet, tervetuloa!

- Perjantai 7.12. on vapaataLempoisten koulu

Koulutie 8
37500 Lempäälä

Rehtori Jaana Selkilä
puh. 050 383 3917

Apulaisrehtori Janne Viitala
puh. 050 383 9693

Kanslia, puh. 040 133 7386