Opetus

  Lempäälän lukion  kurssiesite 2002-03 

 

 

Lukijalle

Arvoisa Lempäälän lukion nykyinen tai tuleva opiskelija. Tämän oppaan tarkoitus on esitellä opintojesi suunnittelun perusteeksi lyhyesti oppilaitoksessamme tarjottavia pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Lisätietoja saat kyseisten aineiden opettajilta. Muista, että lukiotutkinnon minimikurssimäärä on 75 kurssia, joista pakollisia on 45/49 ja syventäviä tulee olla vähintään 10. Ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna maksimikurssimäärä, joka mahtuu kunnolla työjärjestykseen on noin 34. Kolmantena vuonna, jos aiot kirjoittaa keväällä, maksimi on vastaavasti noin 21. Vastaavasti minimikurssimäärät, jos aiot suorittaa lukion 3 vuodessa, ovat ohjeellisesti 29 - 29 –17.

Mieti valintojasi harkiten. Vaikka valintoja voi muuttaa lukuvuoden aikana, ryhmät ja kurssitarjotin muodostetaan tämän kevään valintayhteenvedon perusteella. Kurssitarjotin tulee vahvistettavaksi toukokuussa.

Valinnat merkitään valintakorttiin ympyröimällä kurssin numero. Jos jokin pakollinen kurssi on "jäänyt rästiin" aikaisemmilta vuosilta, muista merkitä myös se valintakorttiin.

Kurssien tunnusten logiikka on sellainen, että syventävän kurssin tunnuksen viimeinen kirjain on S (esim. AIS7). Vastaavasti soveltavan (koulukohtaisen) kurssin tunnuksen viimeinen kirjain on K (esim. AIK9). Muiden kuin Lempäälän lukion tarjoamien kurssien tunnus on M (esim. AUM1 = autokoulu). Syventävät kurssit arvostellaan pääsääntöisesti numeroin ja soveltavat kurssit pääsääntöisesti hyväksymismerkinnällä H. Poikkeukset on mainittu tässä esitteessä, samoin kuin suositukset ja ehdot, jotka rajaavat kurssille osallistumista.

Lukion pakolliset kurssit

Sulkeisiin on merkitty suositus, koska kurssi kannattaisi suorittaa kolmen opiskeluvuoden puitteissa. Suosituksesta voi poiketa, esimerkiksi joidenkin kurssien suoritusta voi aientaa. Tällaiset valinnat kannattaa tehdä, kun lopullinen kurssitarjotin on valmis ja näet, mahtuuko kurssi opinto-ohjelmaasi.

AI1 Kieli tiedon hankkimisen ja välittämisen keinona (1.vuosi)
AI2 Tekstin rakentuminen ja tulkitseminen (1.vuosi)
AI3 Taiteesta omaan ilmaisuun (1.vuosi)
AI4 Kielen valta (2.vuosi)
AI5 Kirjallisuus aikansa ilmentäjänä (2.vuosi)
AI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (3.vuosi)
EA1 Nuori ja hänen maailmansa (1.vuosi)
EA2 Amerikkalainen nuori (1.vuosi)
EA3 Opiskelu ja työ (1.vuosi)
EA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (1 tai 2.vuosi)
EA5 Tiede, talous ja tekniikka (2.vuosi)
EA6 Kulttuuri (2.vuosi)
RB1 Nuoret - koulu ja vapaa-aika (1.vuosi)
RB2 Minä ja muut (1.vuosi)
RB3 Kotimaani (1 tai 2.vuosi)
RB4 Muuttuva maailma (2.vuosi)
RB5 Tulemmeko toimeen keskenämme (2.vuosi)
MA1 Funktiot ja yhtälöt 1 (1.vuosi)
MA2 Funktiot ja yhtälöt 2 (1.vuosi)
MA3 Geometria (1.vuosi)
MA4 Analyyttinen geometria (1.vuosi)
MA5 Trigonometria ja vektorit (2.vuosi)
MA6 Differentiaalilaskenta 1 (2.vuosi)
MA7 Differentiaalilaskenta 2 (2.vuosi)
MA8 Integraalilaskenta (3. vuosi)
MA9 Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa (2.vuosi)
MA10 Lukujonot ja sarjat (2.vuosi)
MB1 Tilastot ja todennäköisyys (1.vuosi)
MB2 Matemaattinen ongelmanratkaisu (1.vuosi)
MB3 Geometria (1.vuosi)
MB4 Matemaattisia malleja (2.vuosi)
MB5 Matemaattinen analyysi (2.vuosi)
MB6 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä (2.vuosi)
FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1.vuosi)
KE1 Kemia, kokeellinen luonnontiede (1.vuosi)
BI1 Toimiva eliömaailma (1.vuosi)
BI2 Perinnöllisyys ja evoluutio (1. tai 2. vuosi)
GE1 Toimiva maapallo (1.vuosi)
GE2 Ihminen ja ympäristö (1. tai 2. vuosi)
UE1 Uskonto ja maailmankatsomus (1.vuosi)
UE2 Kristinusko ja kristilliset kirkot (1.vuosi)
UE3 Ihmisen hyvä ja paha (2.vuosi)
ET1 Hyvä elämä (1.vuosi)
ET2 Ihminen totuuden etsijänä (1.vuosi)
ET3 Hyvä yhteiskunta (2.vuosi)
FI1 Filosofian perusteet (2.vuosi)
HY1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (1.vuosi)
HY2 Eurooppalainen ihminen (1.vuosi)
HY3 Kansainväliset suhteet 1900-luvulla (2.vuosi)
HY4 Suomen historian murroskausia (2.vuosi)
HY5 Valta, valtio ja yksilö (3. vuosi)
TT1 Terveystieto (2.vuosi)
KU1 Taide ja kuva (1.vuosi)
KU2 Ympäristö ja kuva (1. tai 2. vuosi)
MU1 Musiikin työpaja (1.vuosi)
MU2 Suomalaisena musiikin maailmassa (1. tai 2. vuosi)
OP1 Orientointi lukio-opiskeluun (0,4 kurssia) (1.vuosi)
OP1 Työelämään ja jatko-opintoihin tutustuminen (0,2 kurssia) (2.vuosi)
OP1 Jatko-opinnot ja uranvalinta (0,4 kurssia) (3. vuosi)
LI1 Monipuolinen liikunta (1.vuosi)
LI2 Kunto- ja lajikurssi (1.vuosi)

Lyhyt ja pitkä matematiikka ovat keskenään vaihtoehtoisia. Jos opiskelija ei kuulu ev.lut. kirkkoon, hän opiskelee uskonnon sijaan elämänkatsomustietoa (ET). Toisesta taideaineesta (KU/MU) tulee suorittaa kaksi kurssia, toisesta yksi.

 

Lukuv. 1999 - 2000 tarjottavat syventävät ja soveltavat kurssit

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

AIS7 Puheviestinnän taidot

Kurssilla harjoitellaan yksilö- ja ryhmäviestintätaitoja. Vuorovaikutustaitoja kehitetään erilaisissa puhetilanteissa, keskusteluissa, neuvotteluissa ja kokouksissa. Opitaan erittelemään sekä yksityisissä että julkisissa puhetilanteissa käytettäviä keinoja. Kurssi on tarkoitettu lähinnä toisen vuoden opiskelijoille.

AIS8 Aineistopohjaisen kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen taidot

Kurssilla harjoitellaan aineistopohjaista kirjoittamista. Samalla totutaan seuraamaan valtakunnallisten medioiden kulttuuri- ja ajankohtaiskeskusteluja ja ottamaan kantaa siihen. Kurssilla sovelletaan erilaisia analyysimenetelmiä kaunokirjallisiin ja muihin teksteihin ja kirjoitetaan niiden pohjalta tekstejä. Lisäksi tutustutaan eritasoisiin ylioppilasaineisiin ja kirjoitetaan aineistopohjainen 6-tuntinen preliminääriaine. Kurssi suositellaan suoritettavaksi päättövuonna ennen ylioppilaskirjoituksia.

AIK9 Ilmaisutaidon peruskurssi

Kurssi rohkaisee opiskelijoita ilmaisemaan itseään ja kartuttamaan esiintymistaitojaan. Tehdään luovan ilmaisun ja äänenkäytön perusharjoituksia ja improvisaatioiden kautta pieniä esityksiä.

AIK10 Kirjallisuutta kiinnostavasti

Kurssilla paneudutaan koti- ja ulkomaisiin merkkiteoksiin ryhmän valintojen mukaan Kirjallisuudesta myös kirjoitetaan paljon, mikä on erinomaista harjoittelua ylioppilasainetta varten.

AIK11 Mediakurssi

Kurssilla tutustutaan viestinnän ja median perusteisiin. Työskentely on mediapajatyyppistä. Tarkoituksena on tuottaa julkaistavaksi kelpaavia tekstejä ja ohjelmia. Kurssin aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisien viestimien kanssa.

A- Englanti

EAS7 Yhä monipuolisempaan kielitaitoon

Kurssi painottuu vaativiin asiateksteihin, ja sanavaraston laajentaminen on sen keskeisiä tavoitteita. Myös kirjoittamista ja kuuntelua harjoitellaan runsaasti.

EAS8 Yhä monipuolisempaan kielitaitoon II

Kurssi syventää kaikkien kielitaidon osa-alueiden hallintaa ja valmentaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin.

EAK10 Englannin abikurssi

Abikurssilla kerrataan kielioppia ja harjoitellaan ylioppilaskokeiden eri osioita. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

EAK 11 Englannin nivellyskurssi (0,5 kurssia)

Kurssilla kerrataan englannin peruskielioppia. Kurssia suositellaan opiskelijoille, joiden englannin arvosana yläasteella on 7 tai sen alle. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

 

A-Saksa

SAS7 Suomi ja muuttuva maailma

Ajankohtaiset tapahtumat meillä ja muualla sekä lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö.

SAS8 Valmis maailmaan

Suoritusjärjestyksessä viimeinen. Opiskelijat valitsevat käsiteltävät aihealueet. Opiskelijoiden mahdollinen osallistuminen suulliseen ja/tai kirjalliseen päättökokeeseen voi antaa harjoittelulle suuntaa.

 

B- Ruotsi

RBS6 Pohjoismaisia kuvia

Kurssissa syvennetään Pohjoismaiden tuntemusta. Muita aiheita ovat opiskelu ja työelämä. Pohjoismaisesta kulttuurista esille tulevat elokuva, teatteri, arkkitehtuuri, muotoilu ja kirjallisuus. Kieliopista kerrataan perusrakenteita sekä prepositioita. Kurssissa käytetään harjoitusmateriaalina myös ylioppilaskirjoitusten vaatimia tehtävätyyppejä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi päättövuonna ennen ylioppilaskirjoituksia.

RBS7 Laajeneva maailmankuvamme

Kurssi tutustuttaa nuoret Pohjoismaiden asemaan Euroopassa ja maailmassa. Kurssin aikana perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: lehdistö, politiikka, yhdentynyt Eurooppa, pohjoismainen yhteistyö, kehitysyhteistyö. Kieliopista kerrataan edelleen keskeisiä rakenteita. Erityisesti painotetaan ekstensiivistä lukemista, kuullun ymmärtämistä ja kirjoitelman kirjoittamista. Kurssi suositellaan suoritettavaksi päättövuonna ennen ylioppilaskirjoituksia.

RBK12 Ruotsin kielen niveltämiskurssi

Opiskelija voi aloittaa opintonsa halutessaan niveltämiskurssilla. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittua kieltä. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joiden peruskoulun päästötodistuksen arvosana oli alle 8.

RBK11 Ruotsin abikurssi

Ruotsin kielen kertauskurssi. Kurssilla kerrataan rakenteita sekä suoritetaan kuunteluharjoituksia yo-koetta varten. Kurssilla on tarkoitus opettaa lähinnä niitä opiskelijoita, joilla on vaikeuksia ruotsin kielessä ja jotka haluavat lisäharjoitusta yo-kokeita varten. Kurssi on tarkoitettu päättövuottaan opiskeleville abeille.

 

B2- ja B3-kielet (SCS/SDS, FCS/FDS, VCS/VDS)

Tarkemman selvityksen syventävistä kursseista saa tarvittaessa aineen opettajalta, alla soveltavat vain kurssit ja pilottikurssien yleisesittely.

HUOM! B2-kieltä peruskoulussa opiskelleet voivat valita halunsa ja tarpeensa mukaan jonkin tai vaikka kaikki B3kielen kurssit ja kerrata taitojaan ennen B2-kielen kursseja.

SDS/SCS Lukiossa alkava saksa, B3-kieli, on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät ole peruskoulussa opiskelleet saksan kieltä. Kolme ensimmäistä kurssia (SDS1- SDS3) toimivat ns. pilottikursseina. Niiden jälkeen oppilas voi jatkaa saksan opiskeluaan SCS1-ryhmässä (peruskoulussa alkanut B2-saksa). SDS:n kolme ensimmäistä kurssia voidaan suorittaa myös omana kokonaisuutenaan, eräänlaisena saksan peruskurssina vaikkapa viimeisenä lukiovuonna. Niihin sisältyy perusrakenteita ja keskeisintä sanastoa sekä arkipäivän kielenkäyttö tilanteita.

FDS/FCS Lukiossa ranskan voi aloittaa uutena B3-kielenä (FDS) tai jatkaa yläasteella alkanutta (FCS) B2-kielen opiskelua; FDS- ranska yhdistetään 3. kurssin jälkeen keväällä 4. jaksossa alkavaan FCS- ranskan ryhmään. Kaikilla kursseilla harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, kirjoittamista, kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Myös ranskalainen kulttuuri tulee vähitellen tutuksi. Kurssien itsenäiseen suorittamiseen pätevät yleiset suoritusohjeet. Alkavan ranskan (FDS) kolme ensimmäistä kurssia voidaan suorittaa myös omana kokonaisuutenaan, eräänlaisena ranskan peruskurssina, vaikkapa viimeisenä lukiovuotena.

VDS/VCS Lukiossa alkava venäjä, B3-kieli on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät ole peruskoulussa opiskelleet venäjän kieltä. Kolme ensimmäistä kurssia (VDS1- VDS3) toimivat ns. pilottikursseina. Niiden jälkeen oppilas voi jatkaa saksan opiskeluaan VCS1-ryhmässä (peruskoulussa alkanut B2-venäjä). VDS:n kolme ensimmäistä kurssia voidaan suorittaa myös omana kokonaisuutenaan, eräänlaisena venäjän peruskurssina vaikkapa viimeisenä lukiovuonna. Niihin sisältyy kyrillisten (venäläisten) kirjainten hallinta, perusrakenteita ja keskeisintä sanastoa sekä arkipäivän kielenkäyttötilanteita.

SCK12 Saksan puhekurssi (0,5 kurssia)

Kurssilla harjoitellaan tavallisimpia arkikielen puhetilanteita ja ääntämistä. Menetelminä ovat dramatisointi, improvisointi ja studioharjoitukset. Kurssi valmistaa myös ylioppilaskirjoitusten vapaaehtoiseen puhekokeeseen. Kurssi tukee muuta saksan opiskelua ja soveltuu oppilaille, jotka ovat suorittaneet SA1 tai SCS4-kurssin.

 

Pitkä Matematiikka

MAS11 Lukuteoria ja logiikka
Kurssin aiheita ovat mm.
- miten arkipäiväinen looginen päättely voidaan esittää matematiikan kielellä
- miten voidaan vedenpitävästi todistaa matemaattisten väitteiden todenperäisyys
- alkuluvut, suurin yhteinen tekijä ja pienin yhteinen tekijä
- salakirjoitusmenetelmät ja tietokoneiden toiminnan matemaattiset perusteet
Kurssi ei ole vuosiluokkasidonnainen. Suositellaan kuitenkin 1. vuosikurssin aikana suoritettavaksi. Yo-kirjoituksissa kurssista on usein ollut yksi kysymys.
Kurssi arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä.

MAS12 Numeeriset menetelmät
Tutustutaan erilaisiin ratkaisualgoritmeihin ja likimääräismenetelmiin yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisuissa sekä differentiaali- ja integraalilaskennassa. Näitä tarvitaan, kun tehtävää ei voi ratkaista tarkoilla arvoilla. Kurssi toteutetaan laskinten ja tietokoneiden avulla. Kurssilla opetellaan käyttämään matemaattisia ohjelmistoja (Mathcad) ja tutustutaan laajasti graafisen laskimen hyödyntämiseen yo-kirjoituksissa sekä matemaattiseen ohjelmointiin Javalla. Suositellaan opiskeltavaksi 2. opiskeluvuotena kurssin Differentiaalilaskenta 2 jälkeen.
Kurssin kokeessa saa olla mukana kaikki haluamasi materiaali.
Yo-kirjoituksissa kurssista on usein ollut yksi kysymys.
Kurssi arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä.

MAS13 Analyysi
Laajennetaan tutkittavien funktioiden joukkoa, täydennetään integroimismenetelmiä, tutustutaan kahden muuttujan funktioihin, osittaisderivaattoihin sekä differentiaaliyhtälöihin ja kompleksilukuihin eli keksimme uuden luvun i, jonka toinen potenssi on –1! Kurssi suositellaan opiskeltavaksi 3. opiskeluvuotena kurssien differentiaalilaskenta 1, 2 ja integraalilaskennan jälkeen. Yo-kirjoituksissa kurssista on usein ollut yksi kysymys.
Kurssi arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä.

MAK14 Pitkän matematiikan eheyttämiskurssi
Kurssin tavoitteena on kerrata pitkän matematiikan pakollisten kurssien oppimäärä siten, että oppilas kokee olevansa valmis osallistumaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on tarkoitettu päättövuottaan opiskeleville. Kurssi arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä.

MAK15 Differentiaali- ja integraalilaskennan sovelluksia (0,4 kurssia)

Tavoitteena on tutustua erilaisiin differentiaali- ja integraalilaskennan sovelluksiin ja valmentautua teknillisen korkeakoulun ja oppilaitoksen pääsykokeisiin. Kurssi on tarkoitettu opiskeltavaksi 3. opiskeluvuotena.


MAK17 Pitkän matematiikan niveltämiskurssi (
0,4 kurssia)(muutettu)

Niveltämiskurssi auttaa oppilasta siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Tavoitteena on tukea opiskelijan laajan matematiikan opintojen aloittamista.

 

Lyhyt Matematiikka

 

MBS7 Talousmatematiikka

Kurssin tavoitteena on perehtyä yksilön ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmiin sekä muodostaa kuvaa riskien ja kannattavuuden matemaattisesta hallinnasta. Kurssin voi suorittaa vasta kurssin 6 jälkeen. Kurssi arvostellaan numeroin.

MBK9 Lyhyen matematiikan niveltämiskurssi (0,4 kurssia)

Niveltämiskurssi auttaa oppilasta siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Kurssilla selvitetään oppilaiden lähtötaso ja sen pohjalta kerrataan peruskoulun matematiikan keskeisimmät asiat, joita tarvitaan välittömästi pakollisten kurssien yhteydessä. Kurssilla pyritään saavuttamaan sellainen peruslaskuvalmius, ettei yleisen matematiikan opiskelu muodostuisi kohtuuttoman vaikeaksi. Samalla oppilas tutustuu lukiotyöskentelyyn ja lukiossa vaadittavaan esitystarkkuuteen. Kurssi auttaa myös fysiikan pakollisen kurssin aloitusta, koska laskuesimerkkejä on myös fysiikan alueelta. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä,

MBK10 Lyhyen matematiikan eheyttämiskurssi

Kurssin tavoitteena on koota koko lukion lyhyen matematiikan oppimäärä ja saada siitä selkeä kokonaiskuva ennen kevään ylioppilaskirjoituksia. Kurssi on tarkoitettu päättövuottaan opiskeleville. Kurssi arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä.

MBS11 Todennäköisyys ja tilastot 2

Kurssilla kerrataan ja syvennetään todennäköisyys ja tilastot -kurssin aihealueita kuten tilastoaineiston käsittelyä, todennäköisyysjakaumia ja tilastollista päättelyä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tilastoihin liittyvä projektityö. Kurssin voi suorittaa kun kurssit 1 , 2 ja 4 on suoritettu. Tämän kurssin voi korvata käymällä laajan matematiikan kurssin MA9.Kurssi arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä.

 

Fysiikka


FYS2 Fysiikka yhteiskunnassa
Kurssilla paneudutaan tarkemmin kappaleen suoraviivaiseen liikkeeseen ja tutkitaan energian säilymistä törmäyksissä, heittoliikkeessä ja liikuttaessa vaakasuoralla pinnalla. Kurssilla käsitellään myös tärkeimpiä energiamuotoja, kuten tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa, niiden hyviä ja huonoja puolia. Kurssilla tehdään demonstraatioita.

FYS3 Aaltoliike
Kurssilla selvitellään sekä mekaanisen(ääni, kitaran kieli) sekä sähkömagneettisen(valo) aaltoliikkeen syntyä, etenemistä ja käyttäytymistä eri aineiden rajapinnassa. Kurssilla tehdään demonstraatioita.

FYS4 Lämpö ja energia
Kurssilla käsitellään kaasun paineen, lämpötilan ja tilavuuden riippuvuutta. Käsitellään lämpöä yhtenä energiamuotona ja tarkastellaan sen aikaansaamia aineen olomuodon muutoksia. Kurssilla tehdään demonstraatioita.
FYS5 Mekaniikka
Kurssilla syvennetään kappaleen liikkumiseen ja tasapainoon liittyviä fysiikan lainalaisuuksia. Kurssilla käsitellään mm. ympyräliikettä, vinoa heittoliikettä, kappaleen tasapainoehtoja ja pyörimistä. Kurssilla tehdään demonstraatioita.

FYS6 Sähkö
Kurssilla perehdytään jokapäiväisiin sähköisiin ilmiöihin ja sähkövirran kulkuun erilaisissa virtapiireissä. Kurssilla käsitellään mm. aineen käyttäytymistä sähkökentässä, vastuksia, kondensaattoreita. Kurssilla tehdään demonstraatioita.

FYS7 Sähkömagnetismi
Kurssilla paneudutaan aineen magneettisiin ominaisuuksiin. Selvitellään myös sähkövirran ja magneettikentän välistä yhteyttä. Sisältöön kuuluu myös erilaiset vaihtovirtapiirit sekä sähköenergian tuottamiseen ja siirtoon liittyvät kysymykset. Kurssilla tehdään demonstraatioita.

FYS8 Moderni fysiikka
Kurssilla tutustutaan nykyajan fysiikan tutkimukseen. Sisällöstä mainittakoon suhteellisuusteoria, säteily, röntgen-säteilyn synty ja vaikutukset, ydinfysiikka ja ydinenergian tuottaminen.

FYK9 Fysiikan kertauskurssi
Kurssilla syvennetään opiskeltujen kurssien sisältöjä ja pyritään jäsentelemään opiskeltu asia asiakokonaisuuksiksi. Oppilaat valmistautuvat teoriatehtävin ja laskuharjoituksilla tuleviin ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoja varten.

FYK10 Fysiikan työkurssi
Pareittain suoritettujen oppilastöiden avulla oppilaat syventävät oppitunneilla saatuja tietoja sekä tekevät johtopäätöksiä havaintojen ja mittausten pohjalta. Harjoitustyöt käsittelevät fysiikan keskeisimpiä aihealueita. Töistä mainittakoon esim. mittaukset laserilla ja veden taitekertoimen määritys. Lisäksi tutustutaan fysiikan tutkimukseen, työmenetelmiin sekä harjoitellaan mittaustulosten raportointia. Tampereen teknillinen korkeakoulu (TTKK) hyvittää Lelussa suoritetusta työkurssista korkeakouluopintoina 5 harjoitustyötä.
Kemia

KES2 Elämän kemia
Kurssi käsittelee erilaisten hiiltä sisältävien yhdisteiden kemiaa; niiden rakenteita, ominaisuuksia ja niille tyypillisiä kemiallisia reaktioita. Kurssi sisältää myös laskennallista kemiaa.

KES3 Alkuaineiden kemia
Kurssilla perehdytään sähkövirran aikaansaamiin kemiallisiin reaktioihin sekä reaktioihin, jotka synnyttävät sähkövirtaa. Lisäksi perehdytään ympäristölle ja teollisuudelle merkittävien aineiden kemiaan. Kurssi sisältää runsaasti laskennallista kemiaa. Kurssilla tehdään demonstraatioita.
KES4 Tutkimus ja teknologia
Kurssilla käsitellään kemiallisen reaktion tasapainoa ja tasapainon muuttamista. Tutustutaan tärkeimpiin kemian erotus- ja tutkimusmenetelmiin. Kurssi sisältää runsaasti laskennallista kemiaa. Kurssilla tehdään demonstraatioita.

KEK5 Kemian kertauskurssi
Kurssilla syvennetään aikaisempien kurssien sisältöjä ja pyritään muodostamaan asiakokonaisuuksia. Oppilaita valmennetaan ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten laskuharjoituksin ja teoriatehtävin.

KEK6 Kemian työkurssi
Kurssin mottona on "tekemällä oppii". Pareittain suoritettujen oppilastöiden avulla oppilas syventää oppitunneilla saatuja tietoja sekä tekee johtopäätöksiä havaintojen ja mittausten pohjalta. Tutustutaan kemian keskeisiin työmenetelmiin. Lisäksi työparit oppivat käyttämään työvälineitä ja kemikaaleja turvallisesti. Kurssilla harjoitellaan myös tutkimustulosten raportointia.

 

Biologia


BIS3 Ihminen
Perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan sekä ihmisen terveyden perusteisiin. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. ihmisen lisääntyminen, fyysinen suorituskyky, aivojen ja aistien toiminta, hormonit sekä ympäristön ja ravinnon vaikutus ihmisen terveyteen. Kurssilla on oppikirja. Kurssin voi suorittaa missä opintojen vaiheessa vain.

BIS4 Solubiologiaa ja genetiikkaa
Kurssi antaa perustiedot modernista geeni- ja biotekniikasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. mikrobiologian perusteet, geenien rakenne ja toiminta, geenitekniikka ja sen soveltaminen lääketieteessä, teollisuudessa, eläin- ja kasvijalostuksessa sekä ympäristön suojelussa. Tunneilla harjoitetaan mm. laborointia ja mikrobien kasvatusta, ATK-pohjaista molekyyligenetiikkaa ja Internet-tietokantojen soveltamista. Kurssilla on oppikirja. Kurssin voi suorittaa vasta biologian pakollisten kurssien jälkeen.

BIK5 Biologian tutkimuskurssi
Kurssilla perehdytään maastotyöskentelyn avulla järviekosysteemin toimintaan ja sen häiriöihin - kohteena erityisesti Hulausjärvi. Tutkitaan veden laatua, planktonia, kalastoa, pohjaeläimistöä ja kasvillisuutta. Perehdytään happikatoon, rehevöitymiseen ja sinileväongelmaan sekä ongelmien ratkaisumahdollisuuksiin. Kurssi sopii kaikille vuosiluokille.

BIK6 Itämerikurssi
Kurssilla perehdytään Itämeren murtovesiekosysteemeihin ja niiden eläin- ja kasvilajistoon. Kurssi koostuu kahdesta kenttäjaksosta sekä niihin liittyvästä luokkatyöskentelystä. Kenttäjaksot muodostuvat kahdesta ns. pitkästä viikonlopusta, jolloin tehdään retket syksyllä joko Ahvenanmaalle tai Turun saaristoon ja keväällä Porkkalaan. Kenttäjaksoilla kerätään näytteitä ja analysoidaan niitä sekä havainnoidaan luontoa. Kurssi ei ole vuosiluokkasidonnainen. Osallistuminen edellyttää kykyä liikkua ja majoittua maastossa sekä kykyä sopeutua luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaikeuksiin.
Maantiede

GES3 Riskien ja mahdollisuuksien maailma
Kurssi antaa tietoja, joiden avulla voi ymmärtää maailmanlaajuisten riskien syitä ja seurauksia esim. luonnon aiheuttamat vaarat (esim. maanjäristykset, myrskyt, kuivuus), väestöstä aiheutuvat ongelmat (esim. väestönkasvu, nälkä, alikehitys), globaalit ympäristöriskit (esim. aavikoituminen, otsonikato). Kurssilla on oppikirja. Kurssin voi suorittaa vasta maantieteen pakollisten kurssien jälkeen.

GES4 Toimivat alueet
Kurssilla tarkastellaan eri kokoisten alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintoja. Kurssilla tehdään itsenäisesti aluetutkielmia, jotka esitellään ja joita analysoidaan yhdessä. Kurssilla on oppikirja. Kurssi voidaan suorittaa vasta maantieteen pakollisten kurssien jälkeen.

GEK5 Yksi maa - monta maailmaa
Kurssin tavoitteena on tutustua kehitysmaiden ongelmiin ja niiden syihin historiallisten, maantieteellisten ja kulttuuriantropologisten tekijöiden pohjalta. Kurssilla tarkastellaan muutamien Afrikan kehitysmaiden väestönkasvua, talouselämän kehitystä ja ihmisten arkipäivän elämäntilanteita. Kurssilla tutustutaan muutamaan alueeseen katsomalla kustakin elokuva ja siihen liittyen selvitetään ryhmätöinä kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen avulla niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttamassa alueen ongelmiin ja mahdollisuuksiin ongelmien ratkaisemiseen.
Kurssia ennen on oltava suoritettuna molemmat maantieteen pakolliset kurssit.

 

Uskonto ja etiikka

UES4 Uskontojen maailmat

Tutustaan erilaisiin uskontoihin ja kulttuureihin niiden erilaisista lähtökohdista käsin. Perehdytään mm. islamiin, juutalaisuuteen, hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen. Oppilas arvioi eri uskontojen antamia vastauksia ihmisenä olemisen peruskysymyksiin: kärsimykseen, hyvään elämään ja kuolemanjälkeiseen elämään. Pyrimme tekemään vierailuja ja kutsumaan vierailijoita esim. Lempäälän muslimeita.

UES5 Uskonnot, aatteet ja kulttuuri kotipaikkakunnalla ja Suomessa

Kurssilla pyritään antamaan kuva kirkon historiasta ja nykyisestä asemasta sekä uskonnon merkityksestä Lempäälän-Vesilahden seudulla sekä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutustumme erilaisiin uskonnollisiin ryhmiin esim. luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon, helluntalaisuuteen ,mormoneihin ja scientologiaan. Oppilaat tekevät aiheeseen liittyviä projektitöitä. Kurssin luonteeseen sopivat vierailut ja vierailijat.

UEK6 Syvyyssukellus Raamatun maailmaan

Eläydymme Raamatun teksteihin bibliodraamaa apuna käyttäen. Luomme kokonaiskatsauksen Raamatun kirjoihin. Pereh-dymme myös Raamatun ja kristinuskon vaikutukseen kuvataiteessa, musiikissa ja kirjallisuudessa. Pyrimme tekemään vierailuja. Kurssi yhtä tärkeä kuin muut kurssit ylioppilaskirjoitusten kannalta.

 

Filosofia

FIS2 Moraali, hyvä elämä, oikeudenmukaisuus

Kurssin tavoitteena on opastaa pohdintoihin hyvästä elämästä, syventää ajattelua käsitteistä hyvä, paha, oikea ja väärä sekä ohjata perusteltuihin arvovalintoihin

FIS3 Tieto, tiede, todellisuus

Kurssin sisältöinä ovat filosofia suhteessa tietoon ja todellisuuteen, propositiot ja arvostukset, faktat ja arvot, tiedon hankinta: järki ja kokemus, tiede ja valetiede sekä tiedon rajat ja metafysiikka.

 

Psykologia

PSS1 Ihmismieli ja ihmissuhteet

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään psykologiaa tieteenä. Tarkastelemme myös oppimista, omien opiskelutapojen kehittämistä ja psykologian ihmiskuvia Tutustumme tarkemmin yhden psykologin työhön. Suoritetaan psykologian ensimmäisenä kurssina. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

PSS2 Syntymästä vanhuuteen

Tarkastelemme ihmisen kehitystä kohdusta hautaan: lapsuus, koulu-ikä, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Teemme ainakin päiväkotivierailun.

PSS3 Ihminen, aktiivinen tiedon käsittelijä

Keskeisiä aiheita ovat mm. havaitseminen, muisti, oppiminen taitavana toimintana, ajattelu ja kieli sekä ongelmanratkaisu, päätöksenteko ja luovuus. Kurssilla tehdään runsaasti havainnollistavia kokeita ja tutkimuksia.

PSS4 Aivojen arvoitus - tieteen haaste

Teemoja mm. hermoston kehittyminen, aivoissa tapahtuva toiminta, aivovauriot, tunteet (pelko, viha, rakkaus), stressi ja motiivit.

PSS5 Persoonallisuus: toiminnan kokoava kuvaus

Kurssin aiheita mm. persoonallisuus, mielenterveys, mielisairaudet ja älykkyys. Vierailijat, vierailut liittyen mielenterveyteen ja sairastumiseen. Suositellaan päättövuoden kurssiksi.

PSK6 Uskalla elää

Kysymys uskaltautumisesta elämään omana itsenään. Keskeiset teemat: itsetunnon vahvistaminen, palautteen antaminen ja saaminen, oman seksuaalisuuden ymmärtäminen, stressin hallinta ja rentoutuminen. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

PSK7 Yksilö yhteisössä

Kurssilla käsitellään mm seuraavia aihepiirejä: yksilön asema ryhmissä, ryhmää koossa pitävät tekijät, valta ja totteleminen, asenteet ja niiden muuttaminen, erilaisuus, empatia ja rakkaus. Kurssilla tehdään ryhmissä erilaisia sosiaalipsykologisia tutkimuksia. Teemme ainakin yhden vierailun liittyen kehitysvammaisuuteen. Kirjoituksia ajatellen kurssi on yhtä tärkeä kuin syventävät kurssit. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

 

Historia ja yhteiskuntaoppi

HYS 6: Taloustieto:
Kurssi käsittelee rahaa: Kuluttajan, yrityksen, valtion ja kuntien kannalta. Kurssin jälkeen tunnet termit: osingot, optiot, velka, ulkomainen kilpailukyky jne. Mikäli aikaa jää pyritään vierailemaan jossain yrityksessä, pankissa tms.

HYS 7: Lakitieto:
Käymme läpi oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi lapsena, aviopuolisona, avopuolisona, perijänä, kuluttajana, rikollisena, rikoksen kohteeksi joutuneena , todistajana, yrittäjänä jne. Kurssin aikana vieraillun Hervannan Poliisikoulussa ja Käräjäoikeudessa.

HYS 8: Kulttuurit kohtaavat:
Atsteekit, mayat ja inkat suurine saavutuksineen tulevat kurssilla tutuiksi. Myös valkoisen miehen vaikutus Amerikan intiaaneihin sekä nykypäivän ongelmat legendoineen ( Evita, Che Guevara.. ) ovat opiskelun kohteina.

HYK 9: Maailma nyt
Radio, Tv ja sanomalehdet antavat kurssille sisällön. tutkimme kurssin ajankohtaisaiheiden taustoja sekä pyrimme vierailemaan joko Aamulehdessä, TV 2:ssa tai radiossa.

HYK 11: Aasia ja Afrikka:
Kurssin Aasia –osuus painottuu Kiinaan, mutta ryhmän kiinnostuksen mukaan käsitellään myös esim. Afganistania, Vietnamia, Intiaa tai Japania. Afrikka –osio aloitetaan valkoisten tulosta mantereelle, tutkitaan apartheidiä, heimoriitoja ja muita Afrikasta kertovia uutisia.

HYK 12: suomi ja Eurooppa
Perinteinen historian kurssi. aloitamme Suomen kivikaudesta ja päädymme 1700 –luvulle. Punaisena lankana on kysymys: tuliko meistä suomalaisista eurooppalaisia vasta liityttyämme Euroopan unioniin.

 

Terveystieto

TTS2 Terveystieto 2

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin tekijöihin yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Sisällöstä mainittakoon mm. elämäntapojen vaikutus terveyteen, yleisimmät sairaudet ja niiden ehkäisy, päihde- ja vaikuteaineet, mielenterveys ja ihmissuhteet sekä seksuaalinen terveys ja hyvinvointi.

TTS3 Terveystieto 3

Kurssin sisältö selviää myöhemmin.

 

Musiikki

 

MUS3 Minä, musiikin kuluttaja

Tavoitteena on oppia arvioimaan ja valikoimaan kuuntelemaansa musiikkia. Kurssilla on ohjelmana media, viestintä, konsertissa käynti, konserttiohjelman teko, radio-ohjelma, musiikkilehti, konserttiarvostelu. Kurssille on ominaista runsas kuuntelu ja katselu (CD -video).

MUS4 Musiikkia maailmalta

Tavoitteena on muiden musiikkikulttuurien ymmärtäminen. Tunneilla kuunnellaan valikoitua musiikkia eri maanosista.

MUS5 Musiikin tyylisuunnat

Kurssilla kuunnellaan musiikkinäytteitä eri musiikkiaikakausilta, mm. antiikki, keskiaika, renessanssi, klassismi, romantiikka, 1900-luku sekä katsellaan aiheeseen liittyviä videoita.

MUK6 Minustako laulaja? Kuorokurssi

Tavoitteena on oppia käyttämään lauluääntä luonnollisesti ja oikein. Oppia kuorossa laulamisen perustekniikkaa. Kurssi suoritetaan hajautettuna koko lukioajaksi niin, että harjoitukset keskittyvät koulun joulu- ja kevätjuhlia edeltävään aikaan.

MUK7 Soitamme yhtyeessä

Tavoitteena on oppia hallitsemaan oma soittimensa yhtyesoitossa. sekä oppia soittamaan nuoteista, improvisointia. Kurssi suoritetaan hajautettuna koko lukioajaksi niin, että harjoitukset keskittyvät koulun joulu- ja kevätjuhlia edeltävään aikaan.

 

Kuvataide

KUS3 Taide eri aikoina

Tavoitteena on taiteen ymmärtäminen kulttuurin tärkeäksi osa-alueeksi sekä taiteen ymmärtäminen aikakautensa tulkiksi. Sisältönä ovat mm. Suomen taide, primitiivisestä taiteesta abstraktismiin sekä muotokuva, maisema, arkkitehtuuri, muoti eri aikoina.

KUS4 Kuvallinen viestintä

Tavoitteena on kehittää kykyä ilmaista itseään viestinnän keinoin, oppia ymmärtämään ja analysoimaan kuvaviestejä sekä oppia valitsemaan viesteille tarkoituksenmukaiset keinot ja välineet. Käsitellään teemoja graafinen viestintä , käyttögrafiikka (julisteet), kaupallinen kuva (mainokset).

KUS5 Kolmas ulottuvuus - kuvan tekoa eri materiaalein

Tavoitteena on kehittää kolmiulotteista suunnittelukykyä ja ajattelua sekä oppia tajuamaan eri materiaalien soveltuvuus erilaisiin rakenteisiin. Reliefit, pienoisveistokset, erilaiset konstruktiot, muovailu ja rakentelu eri materiaalein; savi, kipsi, puu, paperi, pahvi, rautalanka ...

KUK7 Taidegrafiikan työpaja

Kurssi on tarkoitettu taidegrafiikasta kiinnostuneille.

Kurssilla tutustutaan teoriassa grafiikan eri lajeihin: laakapainoon, kohopainoon ja syväpainoon. Käytännön sovelluksina voidaan toteuttaa esim. linotyö, puupiirros ja metalligrafiikan piiristä kuivaneulatyö sekä kokeilla serigrafiaa eli silkkipainoa.

KUK8 Savesta keramiikaksi

Kurssilla perehdytään saven mahdollisuuksiin, tutustutaan eri savimateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin sekä harjoitellaan eri tekniikoita ja kehitetään yleensäkin kolmiulotteista ajattelua.

 

Liikunta

LIS5 Palloilukurssi

Kurssilla keskitytään lajin perustekniikan edelleen kehittämiseen, taktiikan oivaltamiseen sekä tuomaritehtäviin. Lajeina ovat mm. jääkiekko, ringette, lentopallo, koripallo, pesäpallo ym. mailapelit.

LIK6 Mailapelikurssi

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tarkemmin neljään eri mailapeliin, jotka ovat golf, squash, sulkapallo ja tennis. Tavoitteena on, että opiskelijat tietävät ja taitavat näiden neljän mailapelin tekniikan ja taktiikan niin, että pystyvät halutessaan jatkamaan lajin itsenäistä harrastamista. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että taitajille.. Ennestään lajia harrastaneelle pyritään antamaan lisäohjausta taitojen ja taktiikan parantamiseksi entisestään.

LIK7 Vanhat tanssit (0,6 kurssia)

Kurssilla harjoitellaan ne vanhat tanssit, jotka esitetään perinteisissä vanhojen päivän tanssiaisissa. Kurssi on tarkoitettu 2. vuoden opiskelijoille.

 

Tietotekniikka

ATK1 Tietotekniikan alkeiskurssi
Kurssin tavoitteena on koulun ATK-laitteiden ja ohjelmien käytön opettelu niin, että opiskelija kurssin suoritettuaan pystyisi itsenäisesti käyttämään tietotekniikan suomia mahdollisuuksia hyväkseen omassa opiskelussaan. Kurssilla opetellaan tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokanta- ja julkaisuohjelmien käyttöä sekä tutustutaan Windows-ympäristöön. Jokainen opettelee skannerin ja digitaalikameran käytön ja tulostuksen. Kurssi on tarkoitettu vain aloittelijoille, ei pidemmälle ehtineille!

ATK3 Ohjelmointi 1

Kurssilla käsitellään ohjelmoinnin perusrakenteet ja tehdään pieniä ohjelmia. Perusopetus tapahtuu kaikille yhteisesti verkon kautta. Jokaisen uuden asian jälkeen opiskelijat tekevät itsenäisesti opettajan avustuksella pienen ohjelman, jossa käytetään edellä opittuja asioita. Kurssista järjestetään loppukoe, joka käsittää yleistä ohjelmointiteoriaa ja pienten ohjelmien tekoa. Kurssi arvostellaan numeroin. Kurssi on itsenäinen, mutta sitä ei suositella ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kurssille pääsy ei edellytä aikaisempaa ohjelmointitaitoa.

ATK4 Ohjelmointi 2

Kurssilla käsitellään ohjelmien suunnittelu (algoritmi, rakennekaavio), ohjelmien kirjoittaminen Pascal-kielellä, ohjelmien testaus ja dokumentointi. Kurssilla tehdään pareittain yksi isompi ohjelmointityö, josta kumpikin suorittaa itsenäisesti oman Pascal-kielisen osuutensa. Työpari tekee yhdessä suunnittelun ja rakennekaaviot sekä ohjelman lopullisen testauksen ja dokumentoinnin. Kurssi voidaan arvostella numeroin tai suoritusmerkinnällä.

Kurssia ei suositella ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kurssille pääsyn edellytyksenä on perusohjelmointitaito - joko ohjelmointi1-kurssi tai vastaavat tiedot muuten hankittuina.

ATK6 WWW-julkaisukurssi

Kurssilla opetellaan tekemään WWW-sivuja käyttäen suoraan HTML-merkintäkieltä sekä FrontPage-ohjelmistoa. Kurssilaiset opettelevat laatimaan mm. interaktiivisia kuvia, taulukoita, kehyksiä ja lomakkeita. Kurssilaiset opettelevat kuvankäsittelyn perusteet sekä multimediaelementtien laadinnan WWW-sivua varten käyttäen digitaalista videokameraa ja editointijärjestelmää (Pinnacle Studio). Mukana on myös Flash-animaatioiden ohjelmointia! Jokainen oppilas laatii itselleen kurssin aikana oman kotisivun tai on mukana laatimassa jotain suurempaa sivustoa esim. lukion omia sivuja, paikallisen yhdistyksen tai yrityksen sivuja. Kurssi arvostellaan numeroin tai suoritusmerkinnällä.

ATK7 WWW-julkaisukurssi 2

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet www-julkaisukurssin.

Kurssilla oppilasryhmä laatii paikallisen yrityksen tai yhteisön kotisivun tai uudet lukion omat sivut. Samalla tutustutaan WWW-palvelimen toimintaan ja ylläpitoon. Tavoitteena on oppia tekemään sujuvaa ryhmätyötä sekä tekemään yhteistyötä työn tilaajien kanssa. Kurssi suoritetaan itsenäisesti.

 

ATK8 Tekstinkäsittely ja taulukkolaskentakurssi

Kurssin tavoitteena on itsenäisesti opiskellen oppia monipuolinen tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelman käyttö. Kurssi suoritetaan itsenäisesti opiskellen käyttäen koululla olevia itseopiskeluoppaita ja Web-selainpohjaista koulutusmateriaalia. Opiskelu tapahtuu pääasiassa ATK-luokassa hyppytunneilla tai koulun jälkeen ajalla 16.00-17.30 tai kotona omalla koneella. Kurssista järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa näyttökoe, joka arvostellaan joko numeroin tai S-merkinnällä.

ATK9 Grafiikka- ja julkaisukurssi
Kurssin tavoitteena on itsenäisesti opiskella monipuolinen grafiikka- ja julkaisuohjelman käyttö (Paint Shop Pro tai CorelDraw sekä PowerPoint). Ohjelmat käydään läpi lähes koko laajuudessaan. Kurssi suoritetaan itsenäisesti opiskellen käyttäen koululla olevia itseopiskeluoppaita ja Web-selainpohjaista koulutusmateriaalia. Kurssista järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa näyttökoe, joka arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä.

ATK10 Mikrotukikurssi 1

Kurssin tavoitteena on oppia suorittaman mikrotukihenkilön tehtäviä eli asentamaan tietokonelaitteistoja, verkkoja ja ohjelmia sekä ohjaamaan näiden käyttäjiä. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat suorittaneet peruskoulun valinnaisia tieto-tekniikan kursseja ja harrastaneet tietotekniikka vapaa-aikanaan. Kurssilla tutustutaan tietokoneen ja verkon rakenteeseen ja toimintaan sekä kokoamiseen. Kurssilaiset opettelevat asentamaan ja käyttämään Windows- käyttöjärjestelmiä, kirjoittimien ja erilaisten lisäkorttien lisäämisen tietokonelaitteistoon sekä ohjelmien asentamista. Aikataulun salliessa kurssiin sisältyy vierailukäyntejä Atk-alan yrityksiin ja tutustumista Lempäälän kunnan Atk-järjestelmään sekä tietotekniikan ammattilaisten vierailuluentoja. Suoritusjärjestys on vapaa. Kurssi arvostellaan joko numeroin tai S-merkinnällä.

 

ATK11 Mikrotukikurssi 2

Kurssin tavoitteena on oppia suoriutumaan itsenäisesti mikrotukihenkilön tehtävistä Lempäälän lukiossa ja omatoimisella opiskelulla hankkimaan uusia alan taitoja ja tietoja. Opiskelija suorittaa opettajan määräämiä asennus- ja opiskelutehtäviä sekä neuvoo muita opiskelijoita ja koulun opettajia.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Oppilas pitää päiväkirjaa, johon hän merkitsee suorittamansa asennustyön ja peruskurssilaisille ja opettajille antamansa ohjauksen. Lisäksi kurssiin liittyy lyhyen manuaalin laatiminen johonkin oppilaalle uuteen sovellutukseen.

Pohjatietona vaaditaan Mikrotukihenkilökurssi 1. Kurssi suoritetaan 2. lukuvuoden aikana hajautetusti.

 

ATK13 Tietoliikenne ja tietoyhteiskunta

Kurssilla pohditaan mikä on tietoyhteiskunta, mitä se voi meille tarjota, mitä se meiltä vaatii ja mitä on edessä tulevaisuudessa. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyviin ammatteihin ja alan yrityksiin sekä käydään läpi mm. lähiverkkotekniikkaa ja erilaisia tiedonsiirtomuotoja (GSM, WAP, UMTS). Tekniset asiat kurssilla esitetään sillä tasolla, että ne on ymmärrettävissä ilman erityisiä esitietoja. Kurssilla käytetään perinteistä luokkaopetusta, ryhmätöitä, tutustumiskäyntejä yrityksiin , oppilaitoksiin ja messuille sekä vierailevia luennoitsijoita. Kurssi arvostellaan joko numeroin tai S-merkinnällä.

Kurssi ATK14 Linux

Tavoitteena on tutustua Linuxiin sekä työasema- että palvelinkäytössä. Kurssin aikana käydään läpi seuraavanlaisia asioita: asentaminen, peruskäyttö, tiedostonhallinta, tiedostojärjestelmä, komentotulkki, oheislaitteiden asentaminen, graafinen käyttöliittymä (GNOME/KDE) , työkaluohjelmisto StarOffice, Gimp-kuvankäsittelyohjelma, Linux palvelimena, Samba ja Apache. Kurssi soveltuu hyvin sekä niille, jotka haluavat opiskella käyttöjärjestelmästä riippumattomia tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä alan harrastajille, joita kiinnostaa esim. Linux:n palvelinominaisuudet. Kurssilla käytetään runsaasti verkosta löytyvää Linux-materiaalia sekä itseopiskeluoppaita. Kurssi on tarkoitettu kaikille, ei pelkästään tietotekniikan harrastajille. Kurssilla ei vaadita mitään esitietoja, joten suoritusjärjestys on vapaa. Kurssi arvostellaan joko numeroin tai S-merkinnällä.

Kurssi ATK15 WWW-ohjelmointi

Kurssin tavoitteena on oppia Java-ohjelmointikielen perusteet ja kielen soveltaminen Internet-ympäristössä sekä tutustua olio-ohjelmoinnin ideaan. Kurssin alussa kerrataan nopeasti ohjelmoinnin peruskäsitteet ja laaditaan niitä käyttäen yksinkertaisia Java-ohjelmia. Seuraavaksi opetellaan laatimaan WWW-selaimen päällä ajettavia Java-appletteja, Samalla tutustutaan olio-ohjelmoinnin peruskäsitteisiin. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös CGI-ohjelmointiin Javaa käyttäen.

Jokaisen uuden asian jälkeen opiskelijat tekevät itsenäisesti opettajan avustuksella pienen ohjelman, jossa käytetään edellä opittuja asioita. Kurssin loppupuolella jokainen laatii pienehkön opetusohjelman tai osan suuremmasta ohjelmakokonaisuudesta liittyen johonkin lukion oppiaineeseen. Kurssista järjestetään loppukoe, joka käsittää pienten ohjelmien tekoa. Kurssia ei suositella ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Pääsääntöisesti kurssille pääsyn edellytyksenä on perusohjelmointitaito - joko ohjelmointi1-kurssi tai vastaavat tiedot muuten hankittuina. Tapauskohtaisesti tästä voidaan tinkiä. Tällöin oppilaan on kurssin alkuosan aikana itsenäisellä työskentelyllä (kotitehtävät) hankittava tarvittava taitotaso.

Kurssi arvostellaan joko numeroin tai S-merkinnällä.

 

ESK1 Espanjan kielen turistikurssi

Kurssilla opetellaan espanjan kielen alkeet, joita voi hyödyntää mm. matkailussa, keskusteluissa ja kirjeenvaihdossa.

 

Integroidut (oppiaineiden yhteiset) kurssit


AKK1 Ajan hermolla - ajankohtaisaineiden analyysia
Kurssilla seurataan lehdistä kahden jakson aikana koko maapallon tapahtumia. Näin pysyt menossa mukana, mikä saattaa auttaa ainekirjoituksessa ja vieraissakin kielissä .

REK1 Reaaliaineiden kertauskurssi 0,5/1 kurssia
Abiturienttien kertauskurssi, jossa käydään läpi myös vastaustekniikka, vanhoja ylioppilaskirjoituskysymyksiä ja kirjoituksiin valmistautumista.
Aineen opettajat vastaavat oman alansa opetuksesta. Opiskelija voi valita yhden aineryhmän kertauskurssin ryhmästä historia, uskonto-psykologia tai biologia-maantiede. Ympyröi valintakortista valitsemasi aine. Voit myös valita pelkän uskonnon, psykologian, biologian tai maantieteen, jolloin kurssin laajuus on 0,5 kurssia.

VTK1 Venäjän tuntemuksen kurssi
Kurssilla yhdistyvät useat oppiaineet: historia, kirjallisuus, maantieto, venäjän kieli ja tie-totekniikka. Kurssiin liittyen tehdään yhteinen matka Pietariin. Kurssiin liittyen oppilaat voi-
sivat lähteä lyhyeksi ajaksi vaihto-oppilaiksi Pietariin tai Kohtlajärven venäjänkieliseen lu-kioon. Kurssille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä venäjän opiskelua.

RUK1 Ruotsin kulttuurikurssi

Tutustutaan Tukholman historiaan, arkkitehtuuriin ja taiteen muistomerkkeihin. Kurssiin liittyy matka Upplandsbrohon ystävyyskouluumme (yksi yöpyminen koulussa, kaksi laivalla). Kurssia suositellaan ensisijaisesti 2. vuosikurssin opiskelijoille.

KLK1 Koululehtikurssi

Kurssilla toimitetaan ja julkaistaan Lempäälän lukion koululehteä. Lehti julkaistaan Internetissä yhteistyössä Aamulehden kanssa. Kurssissa yhdistyvät oppiaineet äidinkieli ja tietotekniikka.

Kurssin aluksi annetaan muutama tunti opetusta lehtijuttujen kirjoittamisesta ja Internet-julkaisemisen perusteista. Kurssilla ei vaadita tekstinkäsittelytaitoja kehittyneempää tietotekniikan osaamista. Kurssilla tehdään myös vierailukäynti Aamulehden toimitukseen.

Suurin osa kurssin suorittamisesta muodostuu lehtijuttujen kirjoittamisesta osana lehden toimituskuntaa ja toimituskunnan palavereista. Lukuvuoden aikana pyritään julkaisemaan 3-4 lehteä. Kurssi soveltuu kaikkien vuosikurssien opiskelijoille.

 

Muiden tarjoamat Lempäälän lukiossa 1999-2000 suoritettavat kurssit

 

HYM 15 Historian yliopistokurssi

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat yliopiston antamaan historianopetukseen. Kurssin sisältö ja opettaja vaihtelee vuosittain. Kurssin toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston historian laitos. Opetus järjestetään pääosin Lempäälän lukion tiloissa. Kurssi arvostellaan merkinnällä S. Lisäksi kurssilaiset voivat saada erillisen todistuksen suoritetusta kurssista, joka voi korvata Tampereen yliopistossa 1 opintoviikon historian opinnoissa.

KUK6 Valokuvaus

Kurssilla tutustutaan valokuvauksen estetiikkaan ja tekniikkaan, käydään läpi kameran rakenne ja toimintaperiaate, valoherkät materiaalit ja mustavalkoisen filmin kehitys ja kuvan vedostus. Teoriaosuuden jälkeen kurssilaiset ottavat valokuvia ja vedostavat ne laboratoriossa. Työt arvioidaan yhteisissä palavereissa.

Toteutuksesta vastaa Pirkanmaan taitokeskus PIRTA, kulttuuriosasto, (ent. PIKTO).

ATM 1 Photoshop – tietokonegrafiikan kurssi

Kurssilla opiskellaan tietokoneen avulla tapahtuvaa kuvantekemistä, tietokonegrafiikkaa ja visuaalista suunnittelua. Käytettävä ohjelma on Adobe Photoshop (joka myös opiskellaan kurssilla). Kurssi sopii niille, jotka haluavat syventää taitojaan kuvantekemisessä ja graafisessa ilmaisussa. Aikaisempi kokemus jostain kuvankäsittelyohjelmasta on eduksi.

Toteutuksesta vastaa Pirkanmaan taitokeskus PIRTA, kulttuuriosasto, (ent. PIKTO).

VIM1 Videotuotannon työpaja

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat videon suunnitteluun, kuvaamiseen ja editointiin, jotta he pystyisivät käyttämään niitä itsenäisesti omien myöhemmin lukio-opiskelussa eteen tulevien projektien yhteydessä. Videota voidaan tällöin käyttää apuvälineenä opiskelussa ja jatkossa hyödyntää erikoisosaamisena työn yhteydessä. Tarve videoon luodaan lukion jonkin toisen kurssin kautta, josta saadaan videoon aihe ja sisältömateriaalia.

Työ tehdään yleensä parityöskentelynä. Työpari tekee itsenäisesti suunnitelman aiheestaan. Kumpikin pareista valitsee omat vastuualueensa projektista, vaikka työ tehdäänkin loppuun asti parityönä. Työstä luovutetaan opettajalle videokopio, joka jää samalla koulun videoarkistoon.

Kurssin voi suorittaa opiskelun aikana missä vaiheessa tahansa, mutta alkeet on osattava kurssille tultaessa. Mielekästä kurssi on suorittaa sellaisen jakson aikana, jolloin oppilas tekee jossain oppiaineessa tutkielman. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinällä, mutta jos työ liittyy koulun oppiaineeseen, se voidaan ottaa huomioon ko. aineen arvostelussa Kurssin teknisestä toteuttamista vastaa Lempäälän kunnan mediatakomo.

AUM1 Autokoulu

Lempäälän autokoulu järjestää henkilö- tai kuorma-auton ajokorttiin johtavan kurssin Lempäälän lukion tiloissa, teoriatunnit kouluaikana. Kurssi on maksullinen (alennettu hinta) ja tarkoitettu ajokortti-ikäisille (Voi aloittaa ½ vuotta ennen 18. syntymäpäivää).