Koulun lukuvuosi 2016 - 2017

Tänä lukuvuonna Kuokkalan koulussa oppii 151 oppilasta. Pääpainopiste koko koulun toiminnassa on yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden painottaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että jokaiselle kouluyhteisömme jäsenelle taataan turvallinen ja mukava, joskin myös tuloksellinen koulupäivä. Ketään ei kiusata tai jätetä yksin. Olemme mukana VerSo- toiminannassa.                                                               

Koulun henkilökunnalle suuri haaste on uuden opetussuunnitelman 2016 toteuttaminen ja alati uuden opettelu ja lasten arkeen tuominen. Vaateet koulun aikuisten arjessa lisääntyvät ja asettavat haasteen kaiken tämän ehtimiselle. Pidämme kuitenkin lasten arjen kiireettömänä ja käytämme aikaa nimenomaan lasten arjen oppimisen ja kasvamisen tukemiseen.

Kuokkalan koulun lasten kouluarkeen kuuluu myös liikunnallisuus ja välituntien pelit ja leikit. Pidämme päivittäin yhden pitkän välitunnin ja tuolloin ympäri pihaa onkin paljon vauhtia ja reipasta menoa. Kerhot lisäävät myös viikoittaisen liikunnan määrää. Valkkukerhot tuovat mahdollisuuden taideharrastamiseen omalla koululla koulupäivien (ma-ti) jälkeen. 

Koulusamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka omalta osaltaan tukee koulun kasvatuksellisia tavoitteita ja tuo koulun oppilaiden arkeen mm. koulukummien oppitunteja.

Koulun kynnys halutaan pitää matalana ja vanhempien toivotaan osallistuvan aktiivisesti niin vanhempainiltoihin kuin muuhunkin koti-koulu-yhteistyöhön. Virkeän vanhempainyhdistyksemme kautta voivat huoltajat myös toimia lapsensa kouluarjen hyväksi. Tervetuloa siis koululle!


Rehtori Antti Perälä
puh. 050 383 9691

Opettajainhuone (uusi rakennus)
puh. 040 133 7200, 03 565 51 150

Opettajainhuone (vanha rakennus)
puh. 040 133 7201 (luokat esi-3)

Aamu- ja iltapäivätoiminta
puh. 050 383 9746

Yhteystiedot

Lukuvuositiedote

Kuukausitiedotteet

Liikunta ja kerhokalenteri

Ohjeita pysäköintipaikalla toimimisesta


Kuokkalan koulu

Kansakoulutie 3
37550 Lempäälä

Rehtori Antti Perälä
puh. 050 383 9691