Koulun lukuvuosi 2016 - 2017

Koulu sijaitsee Lempäälän keskustasta Valkeakoskelle johtavan tien varressa n. 7 km keskustasta. Oppilaat kouluun tulevat pääasiassa Sotavallan, Kelhon ja Lipon kylistä. Oppilasmäärä on viime vuodet ollut tasaisessa kasvussa ollen nyt 78 oppilasta.

Toteutamme yhdysluokkaopetusta, paitsi esioppilailla on erillisryhmä kahtena päivänä viikossa. Tärkein tehtävämme on laadukkaan perusopetuksen tuottaminen, jota annamme neljän opettajan ja kahden ohjaajan voimin. Viime vuosina koulussamme on toiminut useita kerhoja oppilaiden toiveiden ja resurssien mukaan vaihdellen. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään klo 7-17.

Tärkeänä tavoitteena koulun toiminnassa olemme jo usean vuoden ajan pitäneet avoimuutta. Opettajia ja ohjaajia on helppo lähestyä kaikissa koulua koskevissa asioissa. Oppimisympäristön turvallisuus on meille tärkeä asia, vaikka sallimmekin oppilaiden leikkiä koulun pihapiirissä olevassa metsässä.

Kotien ja koulun välistä yhteistyötä toteutamme monella eri tavalla perinteisistä vanhempainilloista, yhteisiin retkiin ja tempauksiin. Tässä työmme tukena on aktiivinen vanhempainyhdistys ja johtokunta.Tervetuloa juttelemaan!
 

Luokka Oppilasmäärä Opettaja
Esiluokka 11 Tanja Nuora, Minna Cortes
1-2 26 Katja Puoskari
3-4 23 Minna Cortes vs.
5-6 18 Sami Vigren
    Marjo Hautamäki, erityisopettaja
    Suvi Holopainen, ruotsi
Yht. 78


Kelhon koulu

Kelhontie 40
37500 Lempäälä

Rehtori Sami Vigren
puh. 050 383 0548