Koulun lukuvuosi 2017-18

Hakkarin koulu sijaitsee Hakkarin liikuntakeskuksen vieressä noin kolme kilometriä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 7-9, joustavaa perusopetusta (JOPO) vuosiluokalle 9 sekä painotettua opetusta englanninkieltä ja liikuntaa painottavilla luokilla. Koulun oppilaat tulevat koko eteläisen Lempäälän alueelta. Ainoastaan Kuljun ja Sääksjärven alueen oppilaat käyvät vuosiluokat 7-9 Sääksjärven koulussa.

Koulu aloitti toimintansa vuonna 1983.

Lukuvuonna 2017-2018 oppilaita on 577, opettajia 53 ja muuta henkilökuntaa; 7 ohjaajaa, koulusihteeri, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Rinnakkaisluokkia on jokaisella vuosiluokalla 9 ja lisäksi joustavan perusopetuksen JOPO9-luokka.

Koululla toimii  vanhempainyhdistys, joka tiedottaa omasta toiminnastaan täällä kotisivulla. Oppilaskunta toimii aktiivisesti, oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimii lukuvuonna 2017-18 Pia Westén ja Riikka Lehtinen. Tukioppilastoiminnasta vastaa Jorma Kunnas.

Lukuvuoden toiminnan ja kehittämisen painopisteenä on uuden opetussuunnitelman viimeistely ja käyttöönoton suunnittelu.  Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan syksystä 2017 alkaen.

Kannattaa myös käydä lukemassa koulun tiedotuslehti Nettivekkaria, johon on linkki tämän sivun oikeassa reunassa, sekä seurata koulua Facebookissa ja Twitterissä.

Matkakortin latausohjeet täällä!Hakkarin koulu

Ahertajantie 2
37550 Lempäälä

Rehtori Sanna Oikarinen
puh. 050 383 9686

Apulaisrehtori Marko Salminen
puh. 050 383 3230

Kanslia, puh. 040 133 7334