Koulun lukuvuosi 2018-19

Hakkarin koulu sijaitsee Hakkarin liikuntakeskuksen vieressä noin kolme kilometriä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 7-9, joustavaa perusopetusta (JOPO) vuosiluokalle 9 sekä painotettua opetusta englanninkieltä ja liikuntaa painottavilla luokilla. Koulun oppilaat tulevat koko eteläisen Lempäälän alueelta. Ainoastaan Kuljun ja Sääksjärven alueen oppilaat käyvät vuosiluokat 7-9 Sääksjärven koulussa.

Koulu aloitti toimintansa vuonna 1983.

Lukuvuonna 2018-2019 oppilaita on 610, opettajia 53 ja muuta henkilökuntaa; 7 ohjaajaa, koulusihteeri, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Rinnakkaisluokkia on 7.vuosiluokalla 10 ja muilla 9. Lisäksi koulussamme toimii joustavan perusopetuksen JOPO9-luokka sekä intensivisen tuen opetusryhmä.

Koululla toimii  vanhempainyhdistys, joka tiedottaa omasta toiminnastaan täällä kotisivulla. Oppilaskunta toimii aktiivisesti, oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimii lukuvuonna 2018-19 Pia Westén ja Miina Kunttu. Tukioppilastoiminnasta vastaa Katja Luoto.

Lukuvuoden toiminnan ja kehittämisen painopisteenä on uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi ja yhteisöllinen oppilashuolto. Lisäksi jatketaan Huomaa Hyvä -teemaa. 7-8.luokat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa ja 9.lk:t käyvät peruskoulunsa loppuun edellisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Kannattaa myös käydä lukemassa koulun tiedotuslehti Nettivekkaria, johon on linkki tämän sivun oikeassa reunassa sekä seurata koulua Facebookissa.

Matkakortin latausohjeet täällä!Hakkarin koulu

Ahertajantie 2
37550 Lempäälä

Rehtori Sanna Oikarinen
puh. 050 383 9686

Apulaisrehtori Marko Salminen
puh. 050 383 3230

Kanslia: koulusihteeri Anne Männistö puh. 040 133 7334