Koulun lukuvuosi 2016-17

Hakkarin koulu sijaitsee Hakkarin liikuntakeskuksen vieressä noin kolme kilometriä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Koulu on vuosiluokkien 7-9 koulu. Koulun oppilaat tulevat koko eteläisen Lempäälän alueelta. Ainoastaan Kuljun ja Sääksjärven alueen oppilaat käyvät yläkoulunsa Sääksjärven yhtenäiskoulussa. Koulussa toimii osittain englanninkielellä opiskelevia luokkia sekä liikuntaluokkia.

Koulu aloitti toimintansa vuonna 1983.

Koulun aloitti syksyllä 586 opiskelijaa. Opettajia on 53 ja muuta henkilökuntaa 7 ohjaajaa, koulusihteeri, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Rinnakkaisluokkia on jokaisella vuosiluokalla 9 ja  lisäksi joustavan perusopetuksen JOPO9-luokka.

Koululla toimii  vanhempainyhdistys, joka tiedottaa omasta toiminnastaan täällä kotisivulla. Oppilaskunta toimii aktiivisesti, oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lukuvuonna 2016-17 Pia Westén. Tukioppilastoiminnasta vastaa Jorma Kunnas.

Oppilaiden vertaissovittelu eli VerSo käynnistyi Hakkarissa keväällä 2015. Siitä on saatu heti alkuun myönteisiä tuloksia ja toivomme sen vakiintuvan olennaiseksi osaksi koulun kulttuuria.

Lukuvuoden toiminnan ja kehittämisen painopisteenä on uuden opetussuunnitelman viimeistely ja käyttöönoton suunnittelu. Yläluokillahan uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan syksystä 2017 alkaen. Uuden opsin hengen mukaisia muutoksia esimerkiksi monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja arviointiin liittyen otamme vähitellen käyttöön jo lukuvuoden 2016-17 aikana.

Pyrimme pitämään kotisivut ajan tasalla koulun toiminnasta. Kannattaa myös käydä lukemassa koulun tiedotuslehti Nettivekkaria, johon on linkki tämän sivun oikeassa reunassa, sekä seurata koulua Facebookissa ja Twitterissä.

Toivotaan, että lukuvuodesta tulee koko koulun väelle innostuksen ja uuden oppimisen sävyttämä ahkeran työnteon vuosi!

Matkakortin latausohjeet täällä!Hakkarin koulu

Ahertajantie 2
37550 Lempäälä

Rehtori Sanna Oikarinen
puh. 050 383 9686

Apulaisrehtori Marko Salminen
puh. 050 383 3230

Kanslia, puh. 040 133 7334